top of page
Flexotrap hero.webp

Miljökulfång för moderna krav på funktion och hållbarhet

Flexotrap® är ett kulfångssystem som integreras i skjutanläggningar eller används som enskilda skjutstationer.

Professionellt skytte för så många som möjligt, så ofta som möjligt

Flexotrap® är ett kulfångssystem som kan användas som delsystem i skjutanläggningar samt som mobila skjutbanor. Systemet är skalbart, mobilt och hållbart.

 

Flexotrap® ger användaren möjlighet att verka 22 grader i höjdled och 67 grader i sida i förhållande till kulfånget.

 

Flexotrap® kommer i standardiserade utföranden som passar de flesta behov men kan även beställas i unika format.

 

Våra kunder är myndigheter och företag med beväpnad personal samt skjutbane- och måltillverkare som integrerar kulfång i sina konstruktioner.

Nivåhöjande

Flexotrap® ger skytten möjlighet att verka i både höjd- och sidled. Systemets design och egenskaper möjliggör allt från enskilda skyttar till större enheter att öva ofta och realistiskt i varierade miljöer.

Skalbart

Flexotrap® kan sättas samman och tas isär efter behov. Samma system kan användas i en fast installation för att sedan lyftas ut och bli en del av en tillfällig skjutplats. Systemen kan också användas bakom fallmål vid stridsskjutningar på skjutfält.

Mobilt

Flexotrap® kan användas såväl inom- som utomhus alternativt som mobil skjutbana i modulformat. Systemet kan placeras där skytte ska bedrivas och enkelt transporteras bort när verksamheten avslutas. 

Hållbart

Flexotrap® samlar kulresterna som sedan kan återvinnas. Enskilda raster kan enkelt vändas, flyttas och därefter bytas ut. Systemet är designat för optimerad livslängd, kan återanvändas och kräver ingen kraftförsörjning. Ingen miljöpåverkan sker vid återställning av tillfälliga skjutplatser.

22 grader i höjd

67 grader i sida

Skalbar i bredd

Höjd 150-300 cm
Bredd 140 cm
Djup 60 cm

Ett system som möter framtidens krav

Flexotrap® är framtaget för att ta hänsyn till miljö, funktion och ekonomi.

Miljö

Brottsbekämpande myndigheter, försvarsmyndigheter, säkerhetsföretag samt skytte-och idrottsföreningar behöver alla följa de miljöbestämmelser som finns inom ramen för skjututbildning och övningar med skjutvapen. Dessa bestämmelser syftar till att kulrester och projektiler inte ska nå grundvattnet och därmed förorena det.

 

Flexotrap® samlar genom en konstruktion av vinklade raster alla kulrester och blydamm i en behållare i botten. Kulresterna töms enkelt och tas till återvinning utan förädlingsprocess samt genererar ekonomisk vinst. 

 

Varje raster kan enkelt vändas och bytas inom systemet vilket ger maximalt materialutnyttjande och lång livslängd innan service eller utbytesdelar blir aktuella. 

 

När Flexotrap® används som skjutplats eller mobil skjutbana behöver ingen återställning eller miljösanering genomföras vid avetablering. 

Uppsamlingslåda.webp
Raster.webp

Funktion

Behovet av att flexibelt och kvalificerat kunna öva ett stort antal skyttar har ökat i och med ett försämrat säkerhetsläge. Fler poliser och större värnpliktskullar ska kunna möta flera komplexa hotbilder vilket ställer krav på förutsättningar för att öva.

 

Flexotrap® är designat för att den enskilde ska kunna öva kvalitativt och för att stora volymer skyttar ska kunna utbildas samtidigt. Därför kan systemet integreras i skjutbanor, användas enskilt, byggas ihop till tillfälliga skjutplatser och installeras i container för transport med lastbil mellan olika miljöer.

 

Allt beroende på vilket behov användaren har.

Ekonomi

Flexotrap® är teknikoberoende och kräver ingen ström- eller kraftförsörjning.

 

Metallkonstruktionen gör systemet robust och hållbart vilket också gör att samma system kan återanvändas i olika miljöer, byggas ut eller säljas.

 

Den tåliga och autonoma konstruktionen ger lång livslängd och kräver minimalt med underhåll.

 

Vid flytt behövs inga resurser läggas på återställnings- och saneringskostnader.

 

Återvinningen av de uppsamlade kulresterna genererar intäkt vid återvinning. 

Hylsor.webp

Teamet

Flexotrap® är designad och framtagen av företaget Flexotrap AB och har sitt ursprung i mångårig erfarenhet från Försvarsmakten, Polismyndigheten och civilt tävlingsskytte.

 

Tekniken har under flera år utvecklats för att möta krav från yrkesanvändare och sportskyttar, samt tillgodose dagens och framtida miljöstandarder.

 

Företagsledningen utgörs av personer med lång erfarenhet från ledning vid försvarsföretag och försvarsmyndigheter. Flexotrap® utvecklas och tillverkas i Sverige.

Elias
VD & affärsrelationer

Tio års erfarenhet från ledning, affärsutveckling och entreprenörskap i försvarssektorn. Lång erfarenhet inom varumärkespositionering  och organisationsutveckling av tillväxtföretag. Har tjänstgjort i Försvarsmaktens internationella insatser i Liberia, Afghanistan och Kosovo. Examen i marknadsföring. 

Chris
Konstruktion & design

Konstruktör med lång erfarenhet från Försvarsmaktens och Polisens ordinarie uppdrag samt specialiserade enheter. Designat flertalet kulfångssystem för olika behov och miljöer. Aktiv sportskytt, har bland annat representerat Sverige i IPSC-VM samt tjänstgjort i Afghanistan. Examen i statsvetenskap.

Andreas
Finansiering & investerarrelationer

Entreprenör och investerare med flera framgångsrika bolagsetableringar och företagsförsäljningar bakom sig. Lång erfarenhet från Försvarsmakten och har tjänstgjort i internationella insatser på Balkan och i Afghanistan samt omfattande erfarenhet från kapitalresning och affärsutveckling inom försvars- och säkerhetsindustrin. Officersexamen.

Milad
Avtal & upphandling

Verksam som jurist inom rättsområdena internationell handel, skatt och strategiska produkter. Utbildad prickskytt vid Försvarsmaktens jägarförband, aktiv reservofficer och har tjänstgjort i Försvarsmaktens internationella insatser i Afghanistan. Juristexamen, statsvetarexamen samt reservofficersexamen.

Daniel
Marknad & kommunikation

Tio års erfarenhet från marknadsföring och innehållsproduktion i fastighetssektorn. Har producerat flertalet kampanjer och marknadsstrategier för försvarsföretag. Har tjänstgjort i Försvarsmaktens internationella insatser på Balkan och Afghanistan. Examen i internationell marknadsföring. 

Nyheter & Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad om våra senaste företagsnyheter och pressmeddelanden.

1
2

Bli återförsäljare

Våra system och moduler kan integreras i befintliga skjutbanor eller användas enskilt.

 

Företag som tillverkar, säljer eller underhåller skjutbanesystem och målmateriel kan bli återförsäljare av Flexotrap®.

 

Använd vårt kulfångssystem för att komplettera företagets erbjudande eller integrera tekniken i er lösning.

Kontakta oss för mer information!

Förslitningsplåt.webp

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi svarar normalt inom 48 timmar under helgfriga vardagar.

Kulfång.webp
bottom of page